Kontakt

Kontakt

Mgr. Elena Herková

Preklady a tlmočenie nemecký, ruský, anglický, český jazyk
Úradné preklady nemecký/slovenský jazyk
Konferenčná tlmočníčka

Adresa

Študentská 41, 917 01 Trnava

Kontakt

Firemné údaje

IČO: 40624676
DIČ: 1045130207

Č. Žo – 2003/05405/2/H21/207-17511
Zapísaná v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, pod evidenčným číslom 971021

Bankové spojenie: ČSOB Trnava, Hlavná 14, 917 01 Trnava
Č. účtu: 4011930607/7500,
IBAN: SK33 7500 0000 0040 1193 0607
creative fahion and commercial photography art by Mishka Tibenska photographer

Objednávkový formulár
Dopyt preklad/tlmočenie
Otázky:

Mapa