Preklady

Preklady

Úradné preklady
Úradné preklady

Úradné preklady

NEMECKÝ A SLOVENSKÝ JAZYK

Potrebujete úradne preložiť doklady od auta alebo motocykla dovezeného zo zahraničia? Rodný, sobášny, úmrtný list? Vysvedčenie, výučný list, živnostenský list, výpis z obchodného alebo živnostenského registra, výpis z listu vlastníctva, výpis z registra trestov, životopis? Rozvodový rozsudok, rozhodnutie o dedičstve?

CENA

Cena dohodou za normostranu textu

(1800 znakov s medzerami v textovom editore Word) v súlade s vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR o odmene úradného prekladateľa

Preklady

NEMECKÝ, ANGLICKÝ, RUSKÝ, ČESKÝ JAZYK a ich rôzne kombinácie

Potrebujete preklad kúpno-predajnej zmluvy, obchodnej korešpondencie s vašim zahraničným biznis partnerom? Alebo ste si od zahraničného výrobcu objednali prístroj či výrobnú linku a chýba vám návod na obsluhu alebo návod na použitie? Potrebujete sa prezentovať potenciálnemu zamestnávateľovi úhľadným životopisom a motivačným listom v cudzom jazyku? Všetky tieto preklady a mnohé ďalšie obvykle stačí vyhotoviť ako neúradné, teda štandardné preklady bez zvláštnej formálnej úpravy.

CENA

individuálne

Každý text je iný a každá oblasť si vyžaduje individuálny prístup, vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku ušitú pre vás na mieru.

Preklady
Preklady
Umelecké preklady
Umelecké preklady

Umelecké preklady

NEMECKÝ, ANGLICKÝ, RUSKÝ, ČESKÝ JAZYK a ich rôzne kombinácie

Preklady beletrie a populárno-náučnej literatúry, kníh pre deti a mládež, reklamných sloganov a letákov, marketingových kampaní, filmov a scenárov sú kombináciou vycibreného prekladateľského remesla, citu pre jazyk a kultúru konkrétneho cieľového prostredia.

CENA

dohodou

Vyučovanie

NEMECKÝ A RUSKÝ JAZYK

CENA

dohodou

Vyučovanie
Vyučovanie

Poskytujem taktiež