Referencie

Referencie

K mojim klientom
patria aj tieto spoločnosti

Za svoju viac ako 20-ročnú profesijnú kariéru som preložila tisícky strán dokumentov v širokom spektre oblastí - právo, ekonomika, obranný priemysel, účtovníctvo, automobilový priemysel, energetika, poľnohospodárstvo, medicína, architektúra, umenoveda, psychológia a odtlmočila som takmer 1000 tlmočníckych dní.

Disponujem skúsenosťami z prostredia najvyšších štátnych orgánov SR, medzinárodných korporácií i medzinárodných inštitúcií. Na moju jazykovú kompetenciu sa spolieha aj tlmočnícky servis Európskej komisie, Rady ministrov EÚ a Európskeho parlamentu v Bruseli i Štrasburgu.

Ako hodnotia klienti
moje služby

„Na základe našej skúsenosti pri inštalácii inovatívneho ultrazvukového systému pre nedeštruktívne testovanie a školení obslužného personálu v náročných pracovných podmienkach priemyselnej prevádzky v hluku a prachu, odporúčame pani E. Herkovú na tlmočenie v technicko-priemyselnom prostredí bez akýchkoľvek obmedzení. Radi by sme jej poďakovali za nadpriemerné nasadenie.“
Fraunhofer IZFP
Dipl.-Ing. H.-R. Herzer
Vedúci oddelenia vývoja systémov a stavby prototypov, Inštitút Fraunhofer pre nedeštruktívne testovanie IZFP, Saarbrücken, Nemecko
„Pani E. Herková pripravovala pre festival Ekotopfilm počas niekoľkých ročníkov preklad dialógových listín a vo zvukovom štúdiu nahrávala slovenské znenie k premietaným filmom – tzv. voice-over. S jej výkonom sme boli veľmi spokojní, radi s ňou budeme spolupracovať aj v budúcnosti.“
Ekotopfilm
Ing. Pavol Lím
Agentúra Ekotopfilm, Bratislava
„Tlmočnícke služby p. Eleny Herkovej sme opakovane využili pri rokovaniach s obchodnými partnermi. S jej výkonom sme boli veľmi spokojní, prispela k úspešnému naplneniu našich podnikateľských zámerov.“
AZC
Soňa Rafajová
Asistentka, AZC, a.s., Bratislava
„Pani Elena Herková prispela svojou prácou na prekladoch dokumentov a pri tlmočení workshopov, seminárov a stretnutí k úspešnej realizácii aktivít projektu Príprava na otvorenie trhu s elektrinou a plynom pre domácnosti na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví v Bratislave.“
URSO
Hubert Chelmowski
Twinningový poradca, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR
„Chcem sa vám srdečne poďakovať za dobrú spoluprácu pri preklade našej programovej brožúry pre podujatia v rámci festivalu Carnuntum Experience zameraného na víno, chuťové pôžitky, prírodu a kultúru v Dolnom Rakúsku!“
WINE&PARTNERS
Judith Mehofer
WINE&PARTNERS, Viedeň
„Ďakujem pekne za preklady, už ich máme aj na stránke. Naozaj to bolo na veľmi vysokej úrovni. Som rád, že ste dali textu takú "šťavu". Teším sa na ďalšiu spoluprácu.“
Cimier
Jaroslav Krajčovič
www.cimier.sk - Fascinujúci čas
„S vašim tlmočením počas montáže, spustenia do prevádzky a zaškolenia obsluhy na defektoskopickom zariadení sme boli veľmi spokojní a radi s vami budeme spolupracovať aj pri ďalších zákazkách.“
ŽOS
Alan Lanák
ŽOS Trnava
„Pracovné pôsobenie v našej organizácii hodnotíme jednoznačne pozitívne.“
Jana Tibenská
Vedúca úseku pre organizačné zabezpečnie projektu REKON (rekonštrukcia V1 Jaslovské Bohunice, s účasťou firiem VUJE, a. s. a SIEMENS)