About me

O mne

Mgr. Elena Herková

Vaša loď v mori cudzích jazykov

Mgr. Elena Herková

Som profesionálnou tlmočníčkou a prekladateľkou pôsobiacou na trhu s jazykovými službami od roku 1998.

Ak potrebujete úradný alebo bežný preklad, vyhotovím vám písomný dokument. Ak hľadáte tlmočenie, zabezpečím pre vás ústnu komunikáciu v cudzom jazyku.

Za svoju viac ako 20-ročnú profesijnú kariéru som preložila tisícky strán dokumentov v širokom spektre oblastí – právo, ekonomika, obranný priemysel, účtovníctvo, automobilový priemysel, energetika, poľnohospodárstvo, medicína, architektúra, umenoveda, psychológia a odtlmočila som takmer 1000 tlmočníckych dní.

Disponujem skúsenosťami z prostredia najvyšších štátnych orgánov SR, medzinárodných korporácií i medzinárodných inštitúcií. Na moju jazykovú kompetenciu sa spolieha aj tlmočnícky servis  Európskej komisie, Rady ministrov EÚ a Európskeho parlamentu v Bruseli i Štrasburgu.

Medzi moje najexotickejšie pracovné zážitky patrí napríklad tlmočenie v obrnenom transportéri na vojenskom cvičení, alebo parkúrové skoky so služobnými psami na kynologickej súťaži či neuveriteľne živé a emotívne publikum v múzeu pre nepočujúcich.

Moja práca sa vyznačuje precíznou a dôkladnou prípravou.
Všetky preklady prejdú pred odovzdaním klientovi detailnou korektúrou.
Všetky informácie, s ktorými prídem pri preklade alebo tlmočení do kontaktu, považujem za absolútne dôverné.

Každý preklad a tlmočenie zabezpečujem sama. Uprednostňujem osobný kontakt s klientom. Samozrejmosťou je pre mňa dôkladná konzultácia potrieb klienta, čo zaručuje optimálnu dodávku služieb a splnenie jeho očakávaní.

Prekladateľstvo a tlmočníctvo považujem za fascinujúcu prácu, často dobrodružnú, niekedy podobnú detektívnemu pátraniu pri lúštení skratiek, značiek, mimotextových odkazov a hľadaní vhodného ekvivalentu pre príslušné slovné spojenie.

Predstavujem

dôležité kroky mojej profesionálnej kariéry

2009

Zapísaná Ministerstvom spravodlivosti SR ako úradná prekladateľka pre nemecký a slovenský jazyk.

2006

Zapísaná na zoznam tlmočníkov Európskeho parlamentu, Európskej komisie a Rady ministrov EÚ v Bruseli.

1998

Magisterské štúdium tlmočníctva a prekladateľstva, nemecký a ruský jazyk, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava.

2009
Preklady

Zapísaná Ministerstvom spravodlivosti SR ako úradná prekladateľka pre nemecký a slovenský jazyk.

2006
Preklady

Zapísaná na zoznam tlmočníkov Európskeho parlamentu, Európskej komisie a Rady ministrov EÚ v Bruseli.

1998
Preklady

Magisterské štúdium tlmočníctva a prekladateľstva, nemecký a ruský jazyk, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava.

© 2023 textservis.sk. All Rights Reserved